Number of the records: 1  

2000

  1. European Commission (Brussels). Energy and Transport
    2000 : annual energy review. -- Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2001. -- VII, 223 s. : tab., grafy, mp. + CD č.2. -- Slovníček zkratek. -- Includes a CD-ROM with global energy balances and indicators for 135 countries in the world. -- ISBN : 9289404973.
    Afrika. Asie. Baltské země. Blízký a střední východ. Evropská unie. Japonsko. Latinská Amerika. Norsko. resumé. Rusko. Spojené státy. Turecko. Ukrajina. východní Evropa. využití energie. zdroje energie. energie. energetické zdroje. Afrika. Asie. Blízký východ. Evropa. Rusko. Spojené státy americké
    061.1EU. 620.9(4). 620.9(5). 620.9(6). 620.9(7/8). 620.9(73). 620.9(048.8)"2000"

Number of the records: 1