Number of the records: 1  

100 questiones about Tibet

  1. 100
    100 questiones about Tibet / [editor] Jing Wei. -- Beijing : Beijing Review Press, 1989. -- vii, 117 s., ca 20 il. -- ISBN : 7800660047.
    Jing Wei
    20. století. orientální civilizace. regionální geografie. sociografie. společnost
    008(515). 308(292.535)"19". 308(515). 908(292.535)

Number of the records: 1