Number of the records: 1  

25 lat gdańskiej Uczelni Wychowania Fizycznego

  1. Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Śniadeckiego (Gdańsk)
    25 lat gdańskiej Uczelni Wychowania Fizycznego / w opracowaniu Zdzisława Józefowicza i Zdzisława Pawluczuka. -- Gdańsk : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Wychowania Fizycznego, 1994. -- 186 s. : tab. -- ISBN : 8385968067.
    Józefowicz, Zdzisław. Pawluczuk, Zdzisław
    Akademia Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego (Gdańsk, Polsko). Polsko. publikace výroční. sportovní školy. vysoké školy. tělesná výchova
    37.02:796/799. 796/799