Number of the records: 1  

Analýza stravovacích zvyklostí pedagogů Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice

  1. Červenková, Zuzana
    Analýza stravovacích zvyklostí pedagogů Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice [rukopis] / Zuzana Červenková. -- 2011. -- 93 s. (189596) : mapy, plány, grafy, tab. + 1 CD. -- Ved. práce Libor Červenka. -- Abstract: Diplomová práce ze zabývá stravovacími zvyklostmi pedagogických pracovníků Fakulty chemicko- technologické Univerzity Pardubice. V letech 2009/2010 bylo učiněno předběžné šetření v kampusu UPa. Týkalo se dostupnosti stravování pro pedagogické pracovníky UPa FCHT. Poté proběhlo na přelomu let 2010/2011 dotazníkové šetření. 51 otázek dotazníku bylo zaměřeno na zdravotní stav respondentů, vzdělání v souvislosti s výživou a konkrétní stravovací zvyklosti (celkem 87 kompletních odpovědí).. -- Abstract: Eating behaviour of teaching staff of Faculty of Chemical Technology, University of Pardubice is evaluated. Preliminary discussions about avaibility of catering were performed in university campus during 2009/2010. Thereafter, a questionnaire examination was carried out in the end of the year 2010 and biginning of the year 2011. Fifty one questions were related to health status, particular eating behaviour and the effect of education on the eating patterns (87 completelly answered questionnaries.).
    Červenka, Libor. Univerzita Palackého. Katedra antropologie a zdravovědy
    Stravovací zvyklosti. pedagogický pracovník. univerzita. Eating habits. teaching staff. University. diplomové práce
    (043)378.2

Number of the records: 1