Number of the records: 1  

Postavení a využití balančních pomůcek v centrech volnočasových aktivit

  1. Michalčíková, Pavla
    Postavení a využití balančních pomůcek v centrech volnočasových aktivit [rukopis] / Pavla Michalčíková. -- 2010. -- 86s. : grafy, tab. + cd. -- Ved. práce Liběna Kováčová. -- Abstract: Tato práce se zabývá postavením a využitím balančních pomůcek v aerobiku, se zaměřením na pomůcku BOSU. Jedná se o kvantitativní výzkum, ve kterém byl pro zjišťování faktů využit list šetření. Výzkum byl prováděn ve 23 fitness centrech v Praze a celkem bylo dotazováno 152 respondentů. Práce sleduje rozsah využití a postavení pomůcky BOSU v aerobních lekcích a názory účastníků lekcí a pracovníků fitness center na tuto pomůcku.. -- Abstract: This diploma paper focuses on the role and usage of balance tools, especially BOSU, in aerobics. It is the quantitative research, where the research list was used for getting needed information. The research took place in 23 fitness centres in Prague and the lists were answered by 152 respondents. The work traces extension of usage and position of BOSU in the group exercise classes and opinions of the tool from classes´ participants and fitness centre?s employees.
    Kováčová, Liběna. Univerzita Palackého. Katedra sportů
    volnočasové aktivity. skupinová cvičení. balanční pomůcky. BOSU. leisure time activities. group exercises. balance tools. BOSU. diplomové práce
    (043)378.2

Number of the records: 1