Number of the records: 1  

Dítě a životní styl

  1. Hejtmanová, Kateřina
    Dítě a životní styl [rukopis] / Kateřina Hejtmanová. -- 2010. -- 108 s. -- Ved. práce Eva Šmelová. -- Abstract: Diplomová práce se zabývá aktuálním způsobem života dítěte předškolního věku, a to v kontextu výchovy ke zdravému životnímu stylu. Byl proveden výzkum, jehož cílem bylo zjistit úroveň výchovy ke zdravému životnímu stylu u dětí předškolního věku, a to z pohledu rodičů a následně provést komparaci sledovaných oblastí z pohledu města a venkova.. -- Abstract: My thesis deals with the actual style of life of preschool child in connection to his/her healthy lifestyle. I did the research whose aim was to find out the level of healthy lifestyle of preschool children from the parents´point of view. Finally I compare the difference between preschool children who live in the town and the ones who live in a village.
    Šmelová, Eva, 1958-. Univerzita Palackého. Katedra primární pedagogiky
    Životní styl. dítě. předškolní věk. zdraví. město. venkov. style of life. child. preschool age. health. town. village. diplomové práce
    (043)378.2