Number of the records: 1  

Aktivní politika zaměstnanosti v České republice

  1. Oborná, Lenka
    Aktivní politika zaměstnanosti v České republice [rukopis] / Lenka Oborná. -- 2009. -- 64 : grafy. -- Ved. práce Evžen Růžička. -- Abstract: Diplomová práce se zabývá aktivní politikou zaměstnanosti v České republice, hlavně jejími nástroji, které mohou vést ke zvýšení zaměstnanosti v naší republice. A také se zabývá srovnáním aktivní politiky se zeměmi Evropské unie.. -- Abstract: The essay is focused on active employment policy in Czech Republic, especially on its ways to higner level of employment. The essay is also dealing with comparison of labour policy in Czech Republic and Evropan Union.
    Růžička, Evžen. Univerzita Palackého. Katedra pedagogiky s celoškolskou působností
    Aktivní politika zaměstnanosti. míra zaměstnanosti. míra nezaměstnanosti. trh práce. politika zaměstnanosti. Active Employment Policy. level of employment. level of unemployment. employment martket. employment policy. diplomové práce
    (043)378.2

Number of the records: 1