Number of the records: 1  

Postavení aerobiku ve volnočasových aktivitách studentů Univerzity Palackého

  1. Zowadová, Iva
    Postavení aerobiku ve volnočasových aktivitách studentů Univerzity Palackého [rukopis] / Iva Zowadová. -- 2009. -- 75 s, 5 s. obr. příloh : schémata, tab. -- Ved. práce Liběna Kováčová. -- Abstract: Tato práce se zabývá volnočasovými aktivitami studentů Univerzity Palackého v Olomouci. Jedná se o kvalitativní výzkum, ve kterém byl pro zjišťování faktů využit list šetření. Celkem bylo dotazováno 200 vysokoškolských studentů Univerzity Palackého v Olomouci, kteří využívají volnočasové aktivity nabízené Akademik sport centrem. Práce sleduje, jaké místo zaujímají pohybové aktivity ve struktuře volného času těchto studentů, které pohybové aktivity vysokoškolští studenti preferují, kolik volného času jim věnují a zda zkušenosti získané v těchto pohybových aktivitách mohou uplatnit ve své budoucí profesi.. -- Abstract: This work deals with leisure-time activities of Palacky University students. It is the quantitative research, where for getting needed facts the research list was used. The research lists were answered by 200 Palacky University students, who are taking part in the activities offered by the Academic Sport Centrum. The work discuss, which place do the sport activities in the structure of these student?s leisure time take, which sport-activities do these students prefer, how much leisure time do they spend by doing them and if the experience gained here can be used in their future profession.
    Kováčová, Liběna. Univerzita Palackého. Katedra sportů
    volný čas. pohybová aktivita. aerobik. studenti UP. ASC UP. Leisure time. Sport activities. Aerobic. Up?s students. ASC UP. diplomové práce
    (043)378.2

Number of the records: 1