Number of the records: 1  

Arteterapeutické projekty zaměřené na talentované a nadané děti

  1. Kameníčková, Jitka
    Arteterapeutické projekty zaměřené na talentované a nadané děti [rukopis] / Jitka Kameníčková. -- 2008. -- 149. -- Ved. práce Pavel Svoboda. -- Abstract: Diplomová práce je zaměřena na arteterapeutickou činnost s talentovanými a nadanými jedinci. Je rozdělena do dvou částí. Na teoretickou a praktickou část spojenou s kvantitativním výzkumem. Teoretická část definuje pojmy talent a nadání, kreativitu a jevy s nimi spojené. Jakož i vymezuje druhy arteterapeutických činností a pojednává o základních elementech (oheň, voda, země, vzduch), které si autoři zvolili jako nosná témata arteterapeutických lekcí s nadanými dětmi. Výzkum v praktické části je vyhodnocen pomocí metody frekvenční analýzy.. -- Abstract: Thesis is aimed at artetherapy with childern with talent and abilities. Work is divided into two parts. The first is theoretical and second is practical with mathematical research. The theory defines idea of talent, abilities, creativity and phenomenons like that. Also explains artetherapy and says about basic elements (fire, water, ground, air). Research is evaluates by method of frequency analysis.
    Svoboda, Pavel, 1957-. Univerzita Palackého. Katedra speciální pedagogiky
    Talent. nadání. kreativita. arteterapie. živly. Talent. abilities. kreativity. artetherapy. elements. diplomové práce
    (043)378.2

Number of the records: 1