Number of the records: 1  

Agresivita a násilí na 1. stupni ZŠ

  1. Věchtová, Světlana
    Agresivita a násilí na 1. stupni ZŠ [rukopis] / Světlana Věchtová. -- 2008. -- 92 + 1. Dotazník pro žáky čtvrtých a pátých tříd 2. Dotazník pro učitele 3. Dotazník pro rodiče 4. Pojmový aparát. -- Ved. práce Eva Šmelová. -- Abstract: Diplomová práce je zaměřena na analýzu problematiky šikany jako sociálně patologického jevu. Teoretická část se zabývá otázkou hledání příčiny agresivity mezi žáky. Empirická část sleduje výskyt šikany v plně organizované formě školy a v malotřídní formě školy ve čtvrých a pátých třídách.. -- Abstract: The dissertation is specialized on the analysis of chicane issue as a pathological phenomenon. Theoretical part deals with the question of searching the cause of aggressiveness between children. Experiential part monitors occurence of chicane in fully organised form of schools and in small classes schools in the fourth and the fifth grades.
    Šmelová, Eva, 1958-. Univerzita Palackého. Katedra primární pedagogiky
    Agrese. šikana. mladší školní věk. právní aspekty šikanování. prevence. Aggression. bullying. junior school age. bullying and law. prevention. diplomové práce
    (043)378.2

Number of the records: 1