Number of the records: 1  

Charisma a instituce v Hnutí focoláre

  1. Bareš, Miroslav
    Charisma a instituce v Hnutí focoláre [rukopis] / Miroslav Bareš. -- Ved. práce Damián Němec.
    Němec, Damián. Univerzita Palackého. Katedra církevního práva
    diplomové práce
    (043)378.2

Number of the records: 1