Number of the records: 1  

Hodnocení stavu výživy u studentů VOŠ zdravotnické v Olomouci pomocí antropometrických a laboratorních charakteristik ve vztahu ke stravovacím zvyklostem

  1. Zeisbergerová, Ilona
    Hodnocení stavu výživy u studentů VOŠ zdravotnické v Olomouci pomocí antropometrických a laboratorních charakteristik ve vztahu ke stravovacím zvyklostem [rukopis] / Ilona Zeisbergerová. -- 2007. -- 76 s., 1s obr. příloh : il. + 1 CD. -- Ved. práce Michaela Hřivnová. -- Abstract: Snahou této diplomové práce je hodnocení stavu výživy u studentů VOŠ zdravotnické v Olomouci. Výzkumné šetření bylo provedeno u 72 studentek ve věku 19 - 24 let. Výzkum byl zaměřen na hodnocení zvolených antropometrických charakteristik, vybraných biochemických vyšetření a údajů získaných z dotazníku zjišťujících stravovací zvyklosti.. -- Abstract: The objective of the diploma thesis is to assess the state of nutrition in students of Higher School for Medical Workers in Olomouc. The research has been carried on in 72 students aged 19 - 24. It was aimed at assessing specific anthropometric characteristics, biochemical examinations and other data, received from the eating habits questionaire.
    Hřivnová, Michaela. Univerzita Palackého. Katedra antropologie a zdravovědy
    Dívky 19 - 24 let. somatické parametry. laboratorní biochemické charakteristiky. výživová doporučení. stravovací zvyklosti. civilizační choroby. 19 - 24 year-old girls. somatic parameters. laboratory biochemical characteristics. nutrition recommendations. eating habits. civilization diseases. diplomové práce
    (043)378.2

Number of the records: 1