Number of the records: 1  

Návrh úpravy školní zahrady a její didaktické využití

  1. Kapavíková, Pavlína
    Návrh úpravy školní zahrady a její didaktické využití [rukopis] / Pavlína Kapavíková. -- 2007. -- 72 s., 9 s. obr. příloh. : il., plány. -- Abstract: Diplomová práce je zaměřena na navržení sadovnické úpravy školní zahrady. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou popsány obecné zásady sadovnictví. Praktickou část tvoří konkrétní návrhy sadovnických úprav a možnosti využití školní zahrady ve výuce.. -- Abstract: The diploma work is separated for a part theoretical and a part practical. In the theoretical part are described common principles of orcharding. The practical part is created by concrete proposals, adjustment of orchad and possibilities of usage for school gardening in teaching.
    Univerzita Palackého. Katedra přírodopisu a pěstitelství
    zásady sadovnictví. záhony. zahradní plán. didaktické využití školní zahrady. the principles of orchading. flower bed. the plans of garden. didactic usage of school garden. diplomové práce
    (043)378.2

Number of the records: 1