Number of the records: 1  

Vývoj výzkumných metodologií v pedagogické kinantropologii

  1. Dobrý, Lubomír, 1925-
    Vývoj výzkumných metodologií v pedagogické kinantropologii / Jan Hendl, Lubomír Dobrý.
    Hendl, Jan, 1947-
    pohybová aktivita. učitelé. výzkum. antropomotorika. metodologie. metody. sportovní motorika. učitelé. tělesná výchova. výzkum a vývoj
    001.5. 005. 796.012:611.7. 796.012:796.077.2. 796.071.4:37.026