Number of the records: 1  

Status civitatis v Ciceronově řeči za básníka Archia

  1. Ptáček, Lubomír
    Status civitatis v Ciceronově řeči za básníka Archia / Ptáček, L. -- Lit.
    Cicero, Marcus Tullius, 106 př. Kr.-43 př. Kr. občanství. římské právo. Řím starověký. politické projevy
    34(37)
Number of the records: 1