Number of the records: 1  

Ochrana zdroje a obsahu informací

  1. Pouperová, Olga, 1982-
    Ochrana zdroje a obsahu informací / Olga Pouperová.
    etické a morální aspekty. tiskové právo. svoboda projevu. žurnalistika
    070(437.3). 342.727. 342.732
Number of the records: 1