Number of the records: 1  

Administrátor Václav Koranda o lichvě

  1. Molnár, Amedeo, 1923-1990
    Administrátor Václav Koranda o lichvě / [Amedeo Molnár a kol.]. -- Pozn. s. 148-152, Václav Koranda ml.: O lichvě s. 153-164, Pozn. s. 163-164.
    dějiny. lichva. obchod
Number of the records: 1