Number of the records: 1  

České právo životního prostředí

  1. České
    České právo životního prostředí / výkonný redaktor Vojtěch Stejskal. -- 21, 1 (2021). -- Praha : Česká společnost pro právo životního prostředí, 2021. -- ISSN : 1213-5542.
Number of the records: 1