Number of the records: 1  

České právo životního prostředí

  1. České
    České právo životního prostředí / výkonný redaktor Vojtěch Stejskal. -- 1 (2019). -- Praha : Česká společnost pro právo životního prostředí, 2019. -- ISSN : 1213-5542.
Number of the records: 1