Number of the records: 1  

Archeologické nemovité památky okresu České Budějovice

  1. Beneš, Antonín, 1934-2011
    Archeologické nemovité památky okresu České Budějovice. Díl II., Atlas = Archäologische Geländedenkmäler im Kreis České Budějovice. Band II., Atlas / Antonín Beneš, Jan Michálek, Petr Zavřel. -- Praha : Archeologický ústav AV ČR, 1999. -- x, 248 stran : ilustrace, portréty, mapy, plány + 10 mapových příloh. -- "Vydává: Archeologický ústav AVČR Praha ve spolupráci s Okresním úřadem České Budějovice a Muzeum středního Pootaví ve Strakonicích" -- Rub titulní strany. -- ISBN : 80-86124-15-0 (vázáno).
    Michálek, Jan, 1947-. Zavřel, Petr, 1954-. České Budějovice (Česko : okres : 1960-). Okresní úřad. Muzeum středního Pootaví (Strakonice, Česko)
    archeologické nálezy. archeologické památky. České Budějovice (Česko : okres : 1960-). atlasy
    903.2. 902:904. (437.319). (084.4). (084.41). (084.42)

Number of the records: 1