Number of the records: 1  

Co funguje ve třídě?

  1. Hendrick, Carl
    Co funguje ve třídě? : most mezi výzkumem a praxí / Carl Hendrick a Robin Macpherson ; z anglického originálu What does this look like in the classroom? ... přeložila Pavla Le Roch. -- Vydání první. -- Praha : Euromedia Group ; nakladatelství Martina Romana ; EDUkační LABoratoř, 2019. -- 230 stran : ilustrace (některé barevné), portréty. -- (Universum). -- "Ve spolupráci s nakladatelstvím Martina Romana a s organizací EDUkační LABoratoř, z.s., vydala Euromedia Group, a.s." -- Tiráž. -- Summary: Autoři oslovili osmnáct předních vzdělavatelů, aby shrnuli nejaktuálnější výzkumy v deseti nejdůležitějších oblastech výuky a představili ty, které se v praxi osvědčily. K tomu, aby vyučování zrcadlilo moderní dobu a dokázalo předat vědomosti dostatečně efektivně současným žákům, je potřeba nejnovějších výzkumů, na které se zaměřuje tato kniha. Nakladatelská anotace. Kráceno. -- ISBN : 978-80-7617-335-4 (Euromedia Group ; brožováno).
    Macpherson, Robin. Le Roch, Pavla
    technologie vzdělávání. pedagogické dovednosti. učení. rozhovory
    37.013.2. 37.091.321. 159.953.5. (047.53)

Number of the records: 1