Number of the records: 1  

(Ne)Způsobilost vyvlastnění být předmětem mezitímního rozhodnutí

  1. Frumarová, Kateřina
    (Ne)Způsobilost vyvlastnění být předmětem mezitímního rozhodnutí / Kateřina Frumarová.
    vyvlastnění. vlastnické právo. držba. předběžná opatření. Česko. články
    347.23. 347.91/.95-021.67. 35.077-021.67. 347.251. 351.712.5. 349.412.28. (437.3). (437.1/.3). (046)
Number of the records: 1