Number of the records: 1  

979-11-5686-269-7

  1. Oh, Ye-Ok
    979-11-5686-269-7 / Ye-Ok Oh. -- 258 stran. -- "Wortsyntax und Semantik der Nominalisierungen im gegrnwartsdeutsch" -- Tiráž. -- Přeloženo z němčiny?. -- ISBN : 979-11-5686-269-7 (vázáno).
    němčina. sémantika. jazykové učebnice
    81'37. 811.112.2. (075)

Number of the records: 1