Number of the records: 1  

Postarat se ve stáří

  1. Dudová, Radka, 1977-
    Postarat se ve stáří : rodina a zajištění péče o seniory / Radka Dudová. -- [Olomouc] : [Univerzita Palackého. Centrum podpory studentů se specifickými potřebami], [2019]. -- 1 online zdroj. -- Název z elektronického zdroje. -- Obsahuje poznámky editora elektronické verze.
    stáří. stárnutí. péče o seniory. rodiče a děti. domácí péče. sociální služby. mezigenerační vztahy. rodinné vztahy. mediální obraz. rodinná politika. sociální výzkum. monografie
    613.98. 612.67. 364.4-053.9. 316.362.1-055.52-055.62. 364.69-783.44. 364-7. 316.4.051.63. 316.356.2. 316.776.3. 364-787.24. 303. (048.8)

Number of the records: 1