Number of the records: 1  

Dokazování elektronickými důkazními prostředky v občanskoprávním řízení

  1. Sivák, Jakub
    Dokazování elektronickými důkazními prostředky v občanskoprávním řízení / Jakub Sivák.
    dokazování (právo). elektronické důkazy. občanské soudní řízení. Česko. články
    347.9. 347.94:004.738. 347.94. (437.3). (437.1/.3). (046)
Number of the records: 1