Number of the records: 1  

Města Českého Krušnohoří v předbělohorské době

  1. Města Českého Krušnohoří v předbělohorské době : příspěvek ke studiu jejich sociální struktury / Petr Jančárek. -- Vydání první. -- Ústí nad Labem : Severočeské nakladatelství, 1971. -- 133 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace, faksimile, mapy. -- ISBN : (Brožováno).
    urbanizace. dějiny. Krušné hory (Česko a Německo : oblast). studie
    911.375:316.4. 93/94. (430-11). (437.31-15). (048.8)

Number of the records: 1