Number of the records: 1  

Českoslovenští legionáři

  1. Sedlář, Tomáš, 1969-
    Českoslovenští legionáři : občané a rodáci města Olomouce / Tomáš Sedlář. -- 1. vydání. -- V Opavě : Zemský archiv v Opavě ; Olomouc : Státní okresní archiv v Olomouci, 2003. -- 188 stran, 4 nečíslované strany barevných obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), mapy, portréty, faksimile. -- ISBN : 80-86388-10-7 (brožováno).
    Československé legie. 1914-1920. zahraniční vojenské jednotky. legionáři. první světová válka (1914-1918). Olomouc (Česko). Československo. sborníky. seznamy
    (437). 94(100)"1914/1918". 355.318.2. 355-051. (437.325). (083.8). (082)

Number of the records: 1