Number of the records: 1  

Svatá hostina a svatý půst

  1. Bynum, Caroline Walker, 1941-
    Svatá hostina a svatý půst : náboženský význam jídla pro středověké ženy / Caroline Walker Bynum ; přeložila Daniela Orlando. -- Vydání první. -- Praha : Argo, 2017. -- 461 stran, 31 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace. -- (Každodenní život ; svazek 69). -- Přeloženo z angličtiny. -- Summary: Kniha Svatá hostina a svatý půst, napsaná v roce 1988, zevrubným způsobem pojednává o specifických podobách ženské zbožnosti především v období 13. a 14. století.. -- Summary: Pronikavě přitom ukazuje, jak byla ženská zbožnost a ženská askeze provázána s ženským vztahem k jídlu, který v mužském prostředí vůbec nenajdeme. Koncept raně středověkého mnišství, jehož podstatou byl přísný půst, podle autorčina soudu v pozdním středověku plně přebraly ženy. Zároveň však půst propojily s eucharistickou zbožností, jež ve svém důsledku vedla k vytváření představ, v němž ženy pojídaly Krista jako svého Boha, a tím se s ním tělesně nejen ztotožňovaly, ale i spojovaly. Hlavními hrdinkami její knihy jsou ale nejen ženské poustevnice, ale i nejrůznější mystičky, na něž mužská středověká společnost pohlížena s velkou ostražitostí. Nakladatelská anotace. Kráceno. -- ISBN : 978-80-257-2102-5 (vázáno).
    Orlando, Daniela
    13.-14. století. jídlo. křesťanské pojetí. stravovací zvyky. askeze. půst. zbožnost. ženská spiritualita. poustevnice. monografie
    2-442. 392.81. 27-585. 27-442.47. 2-532.2/-534. 27-58-055.2. 27-587-055.2. 27-788-35-055.2. 316.346.2-055.2:21/29-1/-9. 316.3"04/14". (048.8)