Number of the records: 1  

Medailon Václava Vojty

  1. Medailon
    Medailon Václava Vojty / Lenka Pospíšilová, Věra Skaličková-Kováčiková, Markéta Procházková.
    Skaličková-Kováčiková, Věra. Procházková, Markéta
    vědci. Vojtova metoda. fyzioterapie. děti. léčebná rehabilitace. články
    001-051. 615.821:612.89.05. 615.81/.84. 316.346.32-053.2. 615.8. (046)
Number of the records: 1