Number of the records: 1  

Keltové

  1. Beneš, Zdeněk
    Keltové : Čechy v 8. až 1. století před Kristem = The Celts : Bohemia from the 8th century to the 1st century B.C. / autorský kolektiv Zdeněk Beneš, Viktoria Čisťakova, Alžběta Danielisová, Miluše Dobisíková, Petr Holodňák, Miloslav Chytráček, Jan Kysela, Kateřina Lorencová, Tomáš Mangel, Jiří Militký, Pavel Sankot, Petra Stránská, Petr Velemínský, Natalie Venclová ; editoři Jiří Militký, Jan Kysela, Marika Tisucká. -- Praha : Národní muzeum, 2018. -- 335 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, plány. -- Autorita na titulní stránce chybně, správně je: Čisťáková. -- Chronologický přehled. -- ISBN : 978-80-7036-553-3 (brožováno).
    Čisťáková, Viktoria, 1987-. Danielisová, Alžběta, 1979-. Dobisíková, Miluše, 1943-. Holodňák, Petr, 1957-. Chytráček, Miloslav, 1959-. Mangel, Tomáš. Militký, Jiří, 1969-. Sankot, Pavel, 1948-. Stránská, Petra, 1965-. Velemínský, Petr, 1964-. Venclová, Natalie, 1945-. Tisucká, Marika, 1982-
    8.-1. století př. Kr. Keltové. dějiny. archeologické výzkumy. archeologické nálezy. doba laténská. keltské umění. Česko. kolektivní monografie. sborníky
    93/94. 94(=15). 902.2. 903.2. 903"6387". 7.031.1(=15). 94(437.3). (048.8:082). (082)

Number of the records: 1