Number of the records: 1  

Čeština nerodilých mluvčích s mateřským jazykem neslovanským

  1. Kotková, Radomila
    Čeština nerodilých mluvčích s mateřským jazykem neslovanským / Radomila Kotková. -- Vydání první. -- Praha : nakladatelství Karolinum, 2017. -- 153 stran : ilustrace. -- Summary: Práce se zabývá charakteristikou "mezijazyka" studentů učících se češtinu jako cizí jazyk.. -- Summary: Popis je založen na dlouhodobém výzkumu - analýze chyb psaného projevu skupiny studentů češtiny s mateřským jazykem neslovanským. Předmětem zkoumání byly chyby ve všech lingvistických oblastech s hlavním důrazem na morfosyntax. Chyby jsou popisovány ve vývoji, během období jednoho akademického roku. Nakladatelská anotace. Kráceno. -- ISBN : 978-80-246-3640-5 (brožováno).
    Univerzita Karlova
    čeština jako cizí jazyk. jazyková akvizice. studium jazyků. jazykové chyby. jazyková výuka. monografie
    811.162.3'243. 81'232. 81'24. 81'271.14. (048.8)