Number of the records: 1  

Fyzika granulátů

  1. Hodinka, František
    Fyzika granulátů [rukopis] / František Hodinka. -- 2018. -- 64 : il., grafy, tab. + 1 CD. -- Ved. práce Renata Holubová. -- Oponent Jan Říha. -- Abstract: V práci se zabýváme fyzikálními vlastnostmi granulátů, zejména třením mezi částicemi. Velikost tření mezi částicemi posuzujeme podle úhlu s vodorovnou podložkou, na kterém se stabilizuje sypající se granulát. Experimentálně zkoumáme a popisujeme vlastnosti granulátu ze směsi dvou složek na jevu vytváření Hele-Shawovy buňky. Zabýváme se procesy, které vedou k vzniku Hele-Shawovy buňky. Různé typy Hele-Shawovy buňky rozlišujeme pomocí fraktální dimenze.. -- Abstract: Thesis is deal with physical features of granular materials, mainly intergranular friction. We research a magnitude of the intergranular friction by measurements of angles of granular piles. We examine properties of two-component granular material by measurements of Hele-Shaw cell. We explore processes leading to creating of Hele-Shaw cells. We distinguish different types of Hele-Shaw cell using fractal dimension. Fractal dimension is used for describing morphological features of Hele-Shaw cell.
    Holubová, Renata,. Říha, Jan. Univerzita Palackého. Katedra experimentální fyziky
    Granulát. tření v granulátu. Hele Shawova buňka. fraktální dimenze. úhel stability svahu. píky. zrna. sypání. klouzání. Granular material. friction. Hele Shaw cell. fractal dimension. diplomové práce
    (043)378.2

Number of the records: 1