Number of the records: 1  

17. listopad 1939

  1. 17.
    17. listopad 1939 : okupace : archivy mluví. -- V Praze : Ministerstvo školství ; Státní pedagogické nakladatelství, 1969. -- 56 stran : černobílé ilustrace, portréty, faksimile. -- Částečně přeloženo z němčiny. -- Obálka nahrazuje titulní list. -- ISBN : (Brožováno) : Kčs 5,00.
    1939-1945. vysokoškolští studenti. protifašistický odboj. demonstrace. Mezinárodní den studentstva. Československo. dokumenty
    378.011.3-052. 323.25/.26:329.18. 323.233. 323.215-057.87. (437). (093). (094)

Number of the records: 1