Number of the records: 1  

Introduction to neuroimaging analysis

  1. Introduction to neuroimaging analysis / Mark Jenkinson, Michael Chappell. -- First edition. -- Oxford : Oxford University Press, 2018. -- xvii, 258 stran : ilustrace. -- (Oxford neuroimaging primers). -- ISBN : 978-0-19-881630-0 (brožováno).
    Chappell, Michael
    nervový systém. mozek. magnetická rezonanční tomografie. nervový systém. mozek. magnetická rezonance. diagnostické zobrazovací metody. monografie
    611.81/.83. 612.8. 616.8. 591.481.1. 611.81. 616.831-092. 616.8-073.7. 616-073. 620.179. (048.8)

Number of the records: 1