Number of the records: 1  

Znakové systémy v komunikaci neslyšících

  1. Langer, Jiří, 1979-
    Znakové systémy v komunikaci neslyšících / Jiří Langer. -- [Olomouc] : [Univerzita Palackého. Centrum podpory studentů se specifickými potřebami], [2018]. -- 1 online zdroj. -- Název z elektronického zdroje. -- Obsahuje poznámky editora elektronické verze.
    vizuální komunikace. nonverbální komunikace. znakový jazyk. čeština. vysokoškolská skripta
    316.77:159.931. 316.772.2. 81'221.24. 811.162.3. (075.8)