Number of the records: 1  

Telesná výchova a šport

  1. Telesná
    Telesná výchova a šport : časopis Vedeckej spoločnosti pre telesnú výchovu a šport a Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky. -- 27, 1-4 (2017). -- Bratislava : Vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2017. -- ISSN : 1335-2245.
Number of the records: 1