Number of the records: 1  

10. výročí Konfuciova institutu Univerzity Palackého v Olomouci

  1. Univerzita Palackého. Konfuciův institut
    10. výročí Konfuciova institutu Univerzity Palackého v Olomouci = Jieke Palaciji da xue Gongzi xue yuan shi zhou nian = 10th anniversary of Confucius Institute at Palacký University Olomouc : 2007-2017 / Konfuciův institut. -- 1. vydání. -- Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. -- 55 stran : barevné ilustrace, portréty. -- ISBN : 978-80-244-5183-1 (brožováno).
    Univerzita Palackého. Konfuciův institut. Univerzita Palackého. Konfuciova akademie. 2007-2017. sinologie. čínština. jazyková výuka. jazyk a kultura. mezinárodní spolupráce. Olomouc (Česko). jubilejní publikace
    80(=581)+908(510). 811.581'24. 81:316.7. 316.4.063.34. 341.232. (437.325). (082.2)