Number of the records: 1  

Muzeum keramiky v Bechyni

  1. Beneš, Antonín, 1934-2011
    Muzeum keramiky v Bechyni : katalog pravěké sbírky = Museum der Keramik in Bechyně, Kreis Südböhmen : Katalog der Vorgeschichtlichen Sammlung / Antonín Beneš. -- 1 (1966). -- Praha : Vydává Československá společnost archeologická při ČSAV, 1966. -- 31 stran : ilustrace.
    pravěk. historická keramika. katalogy
    903. 666.3/.7:904. (083.82)
Number of the records: 1