Number of the records: 1  

Ageismus z pohledu seniorů v regionu Uherské Hradiště

  1. Nekardová, Pavla
    Ageismus z pohledu seniorů v regionu Uherské Hradiště [rukopis] / Pavla Nekardová. -- 2017. -- 92 : il., grafy, tab. + Příloha I: Otázky k rozhovoru Příloha II: Rozhovory s respondenty. -- Ved. práce Jitka Skopalová. -- Abstract: Diplomová práce se zabývá fenoménem ageismu z pohledu seniorů v regionu Uherské Hradiště. Teoretická části obsahuje poznatky o stáří a stárnutí, názory společnosti na stáří a seniory v minulosti. Dále je zde popsán ageismus, jeho zdroje a formy. Empirická část obsahuje kvalitativní výzkum prováděný v regionu Uherské Hradiště.. -- Abstract: This dissertation deals with the issue of ageism - discrimination of people due to their age. The theoretical part contains information about age and aging,opinion of old age in history and today. There are described concepts, types and sources of ageism. The practical part contains qualitative research in region in Uherské Hradiště.
    Skopalová, Jitka. Univerzita Palackého. Katedra pedagogiky s celoškolskou působností
    Stárnutí. stáří. senior. ageismus. diskriminace. stereotyp. Old age. aging. senior. ageism. discrimination. stereotype. diplomové práce
    (043)378.2