Number of the records: 1  

Agrese u lidí s mentálním postižením v domovech pro osoby se zdravotním postižením

  1. Zapletalová, Lenka
    Agrese u lidí s mentálním postižením v domovech pro osoby se zdravotním postižením [rukopis] / Lenka Zapletalová. -- 2016. -- 90 s. (186936 znaků) : il., grafy, tab. + CD ROM. -- Ved. práce Zdeňka Kozáková. -- Abstract: Diplomová práce se věnuje projevům agrese u osob s mentálním postižením žijících v Domovech pro osoby se zdravotním postižením. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku, etiologii a klasifikaci mentálního postižení, na vymezení pojmů agrese a agresivity u těchto osob, zdroje agresivního chování a možnosti zvládání problémového chování u osob s mentálním postižením v DOZP. V praktické části jsou uvedeny případové studie klientů žijících v Domově pro osoby se zdravotním postižením Javorník Chvalčov. Cílem bylo zmapovat problémové chování lidí s mentálním postižením.. -- Abstract: The thesis is dedicated to expressions of aggression in persons with intellectual disabilities living in Homes for people with disabilities. The theoretical part is focused on the characteristics, etiology and classification of mental disability, the definition of the concepts of aggression and aggressiveness in these individuals, the source of aggressive behavior and the possibility of coping with the challenging behavior for persons with mental disabilities in DOZP. In the practical part are presented case studies of clients living in a Home for people with disabilities Javornik Chvalčov. The aim was to map the problem behavior of people with mental disabilities.
    Kozáková, Zdeňka, 1977-. Univerzita Palackého. Katedra speciální pedagogiky
    Mentální retardace. etiologie. klasifikace mentální retardace. stupně mentální retardace. syndromy. agrese. agresivita. prevence. terapie. problémové chování. Mental retardation. etiology. classification of mental retardation. degree of mental retardation syndromes. aggression. aggression. prevention. therapy. problem behavior. diplomové práce
    (043)378.2

Number of the records: 1