Number of the records: 1  

Finský učitel jako fenomén české vzdělávací politiky

  1. Dobiášová, Renáta
    Finský učitel jako fenomén české vzdělávací politiky [rukopis] / Renáta Dobiášová. -- 2016. -- 93 s. + CD ROM. -- Ved. práce Pavel Neumeister. -- Abstract: Diplomová práce se zaměřuje na charakterizování a analyzování fenoménu finského učitele v kontextu diskusí o podobě českého školství a strategiích jeho dalšího rozvoje. Podává obraz o tom, v jaké souvislosti se v českých médiích píše o finských učitelích, o rozdílech mezi nimi a českými učiteli. Současně doplňuje zjištěné údaje o další výzkumy na daná témata, s cílem podat relevantní informace o zjištěných stereotypech.. -- Abstract: This thesis focuses on the characterization and analysis of Finnish teachers phenomenon in the context of discussions on the form of Czech education and the strategies for its further development . It offers a reflection of the context in which the Czech media writes about Finnish teachers, the differences between them and Czech teachers. At the same time it complements the survey data with further research on these topics in order to provide relevant information on the identified stereotypes.
    Neumeister, Pavel. Univerzita Palackého. Katedra pedagogiky s celoškolskou působností
    finský učitel. student učitelství. pregraduální vzdělávání učitelů. prestiž učitele. platy učitelů. vzdělávací politika. finnish teacher. student of teaching. undergraduate teaching experience. teacher's pretige. teachers' wages. education policy. diplomové práce
    (043)378.2

Number of the records: 1