Number of the records: 1  

(Ne)sdělování informací o platu zaměstnanců veřejné správy

  1. Černý, Petr
    (Ne)sdělování informací o platu zaměstnanců veřejné správy / Petr Černý.
    právo na informace. veřejná správa. platy. Česko. články
    331.2. 35. 342.727. (437.3). (437.1/.3). (046)
Number of the records: 1