Number of the records: 1  

Děvušky a cigarety

  1. Grygar, Jakub, 1972-
    Děvušky a cigarety : o hranicích, migraci a moci / Jakub Grygar. -- Vydání první. -- Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2016. -- 256 stran : ilustrace, portréty. -- (Studie (Sociologické nakladatelství) ; 120. svazek). -- ISBN : 978-80-7419-234-0 (brožováno) : Kč 340,00.
    2006-2008. 2001-2010. pohraničí. státní hranice. migrace obyvatelstva. šedá ekonomika. etnografické aspekty. politické aspekty. ekonomické aspekty. sociální antropologie. etnografický výzkum. Polsko. Bělorusko. Ukrajina. Evropa východní. monografie
    316.334.52(1-192). 341.222. 314.15. 338.4-027.572. 39. 32. 33. 316:39. 39:001.891. (438). (476). (477). (4-11). (048.8)

Number of the records: 1