Number of the records: 1  

Interpretácia a argumentácia v práve

  1. Mrva, Michal
    Interpretácia a argumentácia v práve / Michal Mrva, Martin Turčan. -- Prvé vydanie. -- Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. -- 195 stran. -- (Monografie). -- V tiráži: vydalo vydavateľstvo právnickej literatúry Wolters Kluwer v spolupráci s: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta. -- ISBN : 978-80-8168-390-9 (brožováno).
    Turčan, Martin
    interpretace práva. právní argumentace. monografie
    34:162. 340.132. (048.8)