Number of the records: 1  

Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142-1420

  1. Charvátová, Kateřina, 1950-
    Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142-1420. 3. svazek, Kláštery na hranicích a za hranicemi Čech / Kateřina Charvátová. -- Vydání první. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2009. -- 260 stran : ilustrace, mapy, faksimile. -- ISBN : 978-80-246-1668-1 (brožováno).
    Univerzita Karlova
    Cisterciáci. 1142-1420. 12.-15. století. cisterciáci. cisterciácké kláštery. církevní majetek. stát a církev. Česko. Německo. Rakousko. studie
    27-789.25. 27-789.25-523.6-788-1/-9. 726.71:27-789.25. 27-747:347.21. 322. (437.3). (430). (436). (048.8)