Number of the records: 1  

Acta entomologica bohemoslovaca

  1. Acta
    Acta entomologica bohemoslovaca. -- roč. 65, č. 1-6 (1968). -- Praha : Academia, nakladatelství Československé akademie věd, 1968.
    systematická zoologie. entomologie. zoogeografie. fyziologie. odborné časopisy
    592/599.06. 595.7. 591.9. (051)-027.561