Number of the records: 1  

Hitler, la Santa Sede e gli ebrei

  1. Sale, Giovanni, 1958-
    Hitler, la Santa Sede e gli ebrei : con documenti dell'Archivio segreto vaticano / Giovanni Sale. -- Prima edizione. -- Milano : Jaca Book, 2004. -- 556 stran. -- (Di fronte e attraverso ; 661) (I libri della "Civiltà cattolica"). -- ISBN : 88-16-40661-5 (brožováno).
    Pius XII., papež, 1876-1958. Hitler, Adolf, 1889-1945. katolické církve. stát a církev. antisemitismus. národní socialismus. náboženství a politika. zahraniční vztahy. Německo. Vatikán. monografie
    2-67. 322. 327. 329.14:329.17. 323.12(=411.16). 316.64(=411.16)-021.485. 271.4/273.2. (456.31). (430). (048.8)