Number of the records: 1  

Čistě majetková újma a její náhrada v novém civilním právu

  1. Čistě majetková újma a její náhrada v novém civilním právu. Část II / Anežka Janoušková.
    náhrada škody. odpovědnost za škodu. závazkové právo. Česko. články
    347.4. 347.447. 347.426.6. 347.513. 341.384. 343.296. (437.3). (437.1/.3). (046)
Number of the records: 1