Number of the records: 1  

Acta historico-iuridica Pilsnensia

  1. Acta
    Acta historico-iuridica Pilsnensia. -- 2007-. -- Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, [2007]-. -- svazků. -- Součástí názvu je označení běžného roku nebo rozmezí let. -- Některé sv. s vlastními tematickými podnázvy; převážně se jedná o sborníky z oborových konferencí a setkání. -- Nad názvem: katedra právních dějin, Fakulta právnická, Západočeská univerzita v Plzni. -- Jednotlivé sv. mají ISBN. -- Popsáno podle: r. 2007.
    Západočeská univerzita. Katedra právních dějin. Zlatá bula sicilská 1212-2012 (konference) Loket, Sokolov, Česko)
    právo. právní dějiny. právní věda. stát a právo. sborníky
    34. 34(091). 340. 321:34. (082)