Number of the records: 1  

Teatr w Polsce 2015

  1. Teatr
    Teatr w Polsce 2015 : dokumenacja sezonu 2013/2014 = Theatre in Poland 2015: documentation on the season 2013/2014. -- Teatr w Polsce 2015 (2015). -- Warsawa : Institut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, [2015].
    Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
    divadla. Polsko. adresáře. statistiky. ročenky
    792.05. (438). (058.7). (083.41). (058)
Number of the records: 1